๏ปฟ
 
Homeกก>กกBusinessกก>กกSulfur-based Compound Fertilizerกก>กกSulfate and Agriculture
 
Yield-increasing effect
 
Sulphur fertilizer can increase crop yields and quality and result in significant economic returns to producers.
 
Both the yield and quality of crops grown on sulphur-deficient soils are reduced unless sulphur is included in the fertilizer treatment. Sulphur fertilizer can increase crop yields and quality and result in significant economic returns to producers. TSI conducted numerous field experiments in India which demonstrated the positive impact on yield.
 
The following table summarizes these research findings:
Average crop responses to sulphur application under field conditions
Crop Studies averaged* Mean application rate, kg S/ha Response to S kg grain/kg S
Wheat 35 39 19
Rice (Paddy) 23 42 16.6
Chickpea 6 85 5.3
Pigeonpea 8 36 8.9
Blackgram 9 30 5.4
Greengram 6 40 3.3
Groundnut 29 34 13.3 (pods)
Mustard 29 43 7.7
Sunflower 10 24 13
Soybean 8 36 9.4
Linseed 5 26 9.5
* Crops with 5 or more results included here
 
In other words, sulphur applications on sulphur deficient soils increased crop yield by
กกกกกกกกกกกกกกกก32% in Groundnut 25% in Soybean 20% in Sunflower
กกกกกกกกกกกกกกกก30% in Mustardt 22% in Pigeonpea 17% in Rice
กกกกกกกกกกกกกกกก25% in Wheat 20% in Greengram 16% in Linseed
 
 
Sulphur , A Dynamic Nutrient in Chinese Agricluture
 
Sulphur fertilization significantly increased crop yields by an average of 10%, and ranged from 7% to 15% on major agricultural crops in over 85% of the total field trials of 603 completed in the last 10 years.
Read More
 
 
SITE MAP
Company
Business
Projects
News
Sustainability
PROCUREMENT
Global Procurement
Supplier Application
CAREER
Students & Graduates
Experienced Professionals
CONTACT US
© COPYRIGHT JIANGNAN ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP INC. ALL RIGHTS RESERVED.